Радно време: Понедељак - Петак, 08:00 - 17:00

За наставнике

ИНКЛУЗИЈА ЗА НАСТАВНИКЕ :

1. Образовање ученике изузетне способности

2. За кога се прави ИОП?

3. Корак напред у сарадњи школе и родитеља. Водич за одељенске старешине

4. Важне информације и савети родитељима и наставницима о природи, узроцима и перспективи деце са АДХД проблемом

5. Евиденција постигнућа ИОП 2

6. Приручник за планирање и писање ИОП-а

7. Како помоћи неуспешном ученику

8. Правилник о додатној подршци - образац

9. Правилник о критеријумима и стандардима пружања додатне подршке у образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом у васпитној групи, односно другој школи и породици

10. Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање

11. Приручник за запослене у вртићима и школама

12. Примери добре праксе

13. Приручник за инклузивни развој школе

14. Приручник за рад са децом

15. Водич за унапређивање инклузивне образовне праксе

16. Педагошки профил ученика

17. Водич за запослене у установама образовања и васпитања: ”Васпитање у функцији добробити и целовитог развоја деце

ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА

У прилогу имате корисне линкове ради превенције и спречавања насиља:

1. Видео обука - Примена Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

2. Национална платформа - Чувам те

3. Водич - Деца у дигиталном добу

4. Образац за вођење евиденције

5. Правилник о изменама и допунама протокола поступања у установи у одговору на насиље

6. Правилник о протоколу поступања установе у случају насиља

7. Правилник дискриминација

8. Правилник о протоколу и поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

9. Искључи насиље

10. Шта је данас било у школи?

11. Протокол о превенцији насиља

12. Приручник за примену посебног протокола

13. Пoдсетник о превенцији насиља

KOРИСНИ ЛИНКОВИ

У прилогу имате корисне линкове који могу помоћи колегама за стручно усавршавање, а тичу се свих наставних области, па и шире:

1. Угледни часови разредне наставе

2. Угледни часови предметне наставе