Радно време: Понедељак - Петак, 08:00 - 17:00

За наставнике

ИНКЛУЗИЈА ЗА НАСТАВНИКЕ :

1. Образовање ученике изузетне способности

2. За кога се прави ИОП?

3. Корак напред у сарадњи школе и родитеља. Водич за одељенске старешине

4. Важне информације и савети родитељима и наставницима о природи, узроцима и перспективи деце са АДХД проблемом

5. Евиденција постигнућа ИОП 2

6. Приручник за планирање и писање ИОП-а

7. Како помоћи неуспешном ученику

8. Правилник о додатној подршци - образац

9. Правилник о критеријумима и стандардима пружања додатне подршке у образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом у васпитној групи, односно другој школи и породици

10. Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање

11. Приручник за запослене у вртићима и школама

12. Примери добре праксе

13. Приручник за инклузивни развој школе

14. Приручник за рад са децом

15. Водич за унапређивање инклузивне образовне праксе

16. Педагошки профил ученика

ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА

У прилогу имате корисне линкове ради превенције и спречавања насиља:

1. Видео обука - Примена Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

2. Национална платформа - Чувам те

3. Водич - Деца у дигиталном добу

4. Образац за вођење евиденције

5. Правилник о изменама и допунама протокола поступања у установи у одговору на насиље

6. Правилник о протоколу поступања установе у случају насиља

7. Правилник дискриминација

8. Правилник о протоколу и поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

9. Искључи насиље

10. Шта је данас било у школи?

11. Протокол о превенцији насиља

12. Приручник за примену посебног протокола

13. Пoдсетник о превенцији насиља

KOРИСНИ ЛИНКОВИ

У прилогу имате корисне линкове који могу помоћи колегама за стручно усавршавање, а тичу се свих наставних области, па и шире:

1. Угледни часови разредне наставе

2. Угледни часови предметне наставе