Радно време: Понедељак - Петак, 08:00 - 17:00

За наставнике

ИНКЛУЗИЈА ЗА НАСТАВНИКЕ :

1. Корак напред у сарадњи школе и родитеља. Водич за одељенске старешине

2. Важне информације и савети родитељима и наставницима о природи, узроцима и перспективи деце са АДХД проблемом

3. Евиденција постигнућа ИОП 2

4. Приручник за планирање и писање ИОП-а

5. Како помоћи неуспешном ученику

6. Правилник о додатној подршци - образац

7. Правилник о критеријумима и стандардима пружања додатне подршке у образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом у васпитној групи, односно другој школи и породици

8. Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање

9. Приручник за запослене у вртићима и школама

10. Примери добре праксе

11. Приручник за инклузивни развој школе

12. Приручник за рад са децом

13. Водич за унапређивање инклузивне образовне праксе

14. Педагошки профил ученика

ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА

У прилогу имате корисне линкове ради превенције и спречавања насиља:

1. Видео обука - Примена Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

2. Национална платформа - Чувам те

3. Водич - Деца у дигиталном добу

4. Образац за вођење евиденције

5. Правилник о изменама и допунама протокола поступања у установи у одговору на насиље

6. Правилник о протоколу поступања установе у случају насиља

7. Правилник дискриминација

8. Правилник о протоколу и поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

9. Искључи насиље

10. Шта је данас било у школи?

11. Протокол о превенцији насиља

12. Приручник за примену посебног протокола

13. Пoдсетник о превенцији насиља