Ражана

За извођење наставе користе се две учионице, а део учионице за српски језик преуређен је у библиотеку. Од наставних средстава школа поседује лаптоп, рачунар, штампач и има приступ интернету. Учионице су преуређене и представљају веома пријатан и функционалан простор за учење. Ученицима је на располагању кухињу са трпезаријом, као и три асфалтирана игралишта.


Сеча Река

За извођење наставе користи се 7 учионица. Школа поседује дигиталну учионицу са 5 компјутерских јединица. Поред наставничке канцеларије постоји и уређена просторија за пријем родитеља на индивидуалне разговоре. Једна учионица преуређена је у спортску салу. Школа поседује посебан простор за школску библиотеку, као и уређену просторију за припремну предшколску групу. Има реновирану кухињу са трпезаријом од око 200 m2. У дворишту школе постоји асфалтирано игралиште опремљено реквизитима за игру.


Дреновци

За наставу се користи једна учионица. Постоји и ђачка кухиња и трпезарија. Школа је опремљена лаптоп рачунаром и има приступ интернету. У оквиру школског дворишта налази се спортски терен и уређен простор за учење и игре на отвореном.


Радановци

За наставу се користи једна учионица, која је прилагођена раду са ученицима млађих разреда. Школа има један рачунар, поседује и лаптоп рачунар, али нема приступ интернету. Ученици користе ђачку кухињу. У оквиру пространог школског дворишта, налази се и спортски терен, што отвара могућност за игре на отвореном.


Тубићи

За наставу се користи једна учионица, адаптирана је и прилагођена условима рада са млађим узрастом ученика. Школа је опремљена рачунаром, лаптоп рачунаром и бим пројектором, штампачем, скенером и има приступ интернету. Има ђачку кухињу са трпезаријом. У оквиру школског дворишта налази се спортски терен и простор опремљен парковским елементима, који се користи за учење и игре на отвореном.


Зарићи

За наставу се користи једна учионица, опремљена рачунаром и бим пројектором, а омогућен је и приступ интернету. Школа има ђачку кухињу. У оквиру школског дворишта је простор опремљен парковским елементима, који се користи за спортске активности, учење и игре на отвореном.


Мушићи

Настава у одељењу Мушићи се од 2004. године изводи у новоизграђеном објекту, који располаже са две учионице, ђачком кухињом и трпезаријом и пратећим припремним просторијама. Настава ће се и ове године реализовати у једној учионици, због смањеног броја ученика. Од наставних средстава школа има лаптоп, али нема могућност приступа интернету. У оквиру школског дворишта налази се асфалтирано игралиште, које се користи за спортске активности, учење и игру на отвореном. У школи ради ђачка кухиња.


Скакавци

Учионице у одељењу Скакавци су реновиране, захваљујући средствима донатора. Од прошле школске године за наставу се користи једна учионица. Школа поседује рачунар, али нема могућност приступа интернету. У оквиру школског дворишта налази се спортски терен, као и елементи са реквизитима за игру. У школи ради ђачка кухиња.


Брајковићи

Учионице у одељењу Брајковићи су прилагођене за рад у млађим разредима. За наставу се користе три учионице. Једна је прилагођена за рад са учеником коме је потребна посебна подршка у раду. Школа је опремљена рачунаром старије генерације, лаптоп рачунаром, бим пројектором и омогућен је приступ интернету. У школи ради ђачка кухиња. Школско двориште опремљено је парковским елементима. Школа још увек нема асфалтирано игралиште.


Парамун

За наставу се користи једна учионица, опремљена рачунаром, лаптоп рачунаром, штампачем, а омогућен је приступ интернету. У школском дворишту постоје справе за игру. У школи ради ђачка кухиња.