ДОКУМЕНТА

ЛЕТОПИС

КУЋНИ РЕД

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 2017/18

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2016/17

УЏБЕНИЦИ 2018-19

КАЛЕНДАР РАДА 2017/18

ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ 2017/18

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД - ДОПУНА

ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД 2017

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 2017

ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА ПРВИ РАЗРЕД 2018

Правилник о стандардима квалитета рада установе


ИНКЛУЗИЈА ЗА НАСТАВНИКЕ

АДХД

ЕВИДЕНЦИЈА ПОСТИГНУЧА ИОП 2

ПРИРУЧНИК ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ПИСАЊЕ ИОП-А

КАКО ПОМОЋИ НЕУСПЕШНОМ УЧЕНИКУ

ПРАВИЛНИК О ДОДАТНОЈ ПОДРШЦИ

ПРАВИЛНИК О ДОДАТНОЈ ПОДРШЦИ ОБРАЗАЦ

ПРИРУЧНИК ИНКЛУЗИЈА

ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ

ПРИРУЧНИК ЗА ИНКЛУЗИВНИ РАЗВОЈ ШКОЛЕ

ПРИРУЧНИК ЗА РАД СА ДЕЦОМ

ВОДИЧ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ

ПЕДАГОШКИ ПРОФИЛ УЧЕНИКА

ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА

ИСКЉУЧИ НАСИЉЕ

ШТА ЈЕ ДАНАС БИЛО У ШКОЛИ ?

ПРОТОКОЛ О ПРЕВЕНЦИЈИ НАСИЉА

ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА

ПОДСЕТНИК О ПРЕВЕНЦИЈИ НАСИЉА

ШКОЛСКИ ТИМ

ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА

ВИШЕ

ОСНОВНА ШКОЛА "МИТО ИГУМАНОВИЋ" КОСЈЕРИЋ

ГАЛЕРИЈЕ

више

НАЈНОВИЈЕ