Превенција насиљаУ прилогу имате корисне линкове ради превенције и спречавања насиља:

Приручник и корисни материјали Видео обука - Примена Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање Национална платформа - Чувам те Водич - Деца у дигиталном добу Деца и интернет - Цртани филмови Деца и интернет - Квиз Деца и интернет - Интернет предатори

Образац за вођење евиденције

Правилник о изменама и допунама протокола поступања у установи у одговору на насиље

Правилник о протоколу поступања установе у случају насиља

Правилник дискриминација

Правилник о протоколу и поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Искључи насиље

Шта је данас било у школи?

Приручник за родитеље - Школа без насиља

Протокол о превенцији насиља

Приручник за примену посебног протокола

Пoдсетник о превенцији насиља

Школски тим

Правилници и закониШколски развојни план

Закон о изменама и допунама Закона о oсновном образовању и васпитању

Правилник о вредновању квалитета рада установе

Правилник о модел установи

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању

Препоруке за планирање образовно-васпитног рада у складу са новим програмима наставе и учења за основно образовање и васпитање

Правилник о наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања

Правилник о националном оквиру образовања и васпитања

Правилник о вредновању обавезног стручног усавршавања у установи

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о обављању друштвено корисног, односно хуманитарног рада

Правилник о стандардима квалитета рада установе