КОНТАКТ

ОШ "Мито Игумановић"

Светосавска 2

31260 Косјерић

Број телефона:

031 / 781- 442

E-mail:

mjoksimovic@migumanovic.edu.rs

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА МИТО ИГУМАНОВИЋ КОСЈЕРИЋ

 

ИЗДВАЈАМО СЛИКЕ

ВИШЕ