ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

Презиме и име

ЗАНИМАЊЕ

Петровић Бранко

Домар

Стојановић Мишко

Домар

Лазић Александар

Ложач

Пантић Жељко

Ложач

Павловић Вида

Сервирка

Петровић Милуника

Радник на одржавању хигијене

Грујовић Стојка

Радник на одржавању хигијене

Јешић Светлана

Радник на одржавању хигијене

Трипковић Нада

Радник на одржавању хигијене

Марковић Милина

Радник на одржавању хигијене

Матић Милкица

Радник на одржавању хигијене

Радошевић Марија

Радник на одржавању хигијене

Павловић Милка

Радник на одржавању хигијене

Субашић Драган

Радник на одржавању хигијене

Остојић Нада

Радник на одржавању хигијене

Стојанић Вера

Радник на одржавању хигијене

Лечић Рада

Радник на одржавању хигијене

Ралић Милијана

Радник на одржавању хигијене

Илић Милош

Радник на одржавању хигијене

Филиповић Светлана

Радник на одржавању хигијене

Мијиловић Весна

Радник на одржавању хигијене

Филиповић Мирјана

Радник на одржавању хигијене

Петровић Слађана

Радник на одржавању хигијене

Петровић Кирекија

Радник на одржавању хигијене

 

ОСНОВНА ШКОЛА "МИТО ИГУМАНОВИЋ" КОСЈЕРИЋ

ГАЛЕРИЈЕ

more

НАЈНОВИЈЕ