СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Име и презиме

Степен и врста стручне спреме

Наставни предмет/и

Милић Николић

Професор разредне наставе

Библиотекар

Ана Виторовић

Дипломирани психолог

Психолог

Марија Глигоријевић

Дипломирани педагог

Педагог

Јелица Лечић

Дипломирани логопед

Логопед

 

ОСНОВНА ШКОЛА "МИТО ИГУМАНОВИЋ" КОСЈЕРИЋ

ГАЛЕРИЈЕ

more

НАЈНОВИЈЕ