НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Презиме и име

Степен и врста стручне спреме

Наставни предмет/и

Симеуновић Мира

VII/1 - Учитељски факултет

Разредна настава

Ђoрђeвић Нaдa

VII/1 - Учитељски факултет

Разредна настава

Арсенијевић Милица

VII/1 - Учитељски факултет

Разредна настава

Николић Лена

VII/1 - Учитељски факултет

Разредна настава

Радојичић Јасна

VI – Педагошка академија

Разредна настава

Мaтиjeвић Дoбрилa

VII/1 - Учитељски факултет

Разредна настава

Милаковић Слађана

VII/1 - Учитељски факултет

Разредна настава

Рстић Љубица

VI – Педагошка академија

Разредна настава

Гавриловић Ката

VI – Педагошка академија

Разредна настава

Гавриловић Зорица

VII/1 - Учитељски факултет

Разредна настава

Васовић Славица

VII/1 - Учитељски факултет

Разредна настава

Лучић Мaринa

VII/1 - Учитељски факултет

Разредна настава

Ковачевић Данка

VII/1 - Учитељски факултет

Разредна настава

Пантелић Драга

VII/1 - Учитељски факултет

Разредна настава

Млaђeнoвић Стaникa

VII/1 - Учитељски факултет

Разредна настава

Пaнтoвић Мирјана

VII/1 - Учитељски факултет

Разредна настава

Петровић Љиљана

VII/1 - Учитељски факултет

Разредна настава

Витезовић Слађана

VII/1 - Учитељски факултет

Разредна настава

Ђукић Милан

VII/1 - Учитељски факултет

Разредна настава

Joксимoвић Михаило

VII/1 - Учитељски факултет

Разредна настава

Јоксимовић Милка

VII/1 - Учитељски факултет

Разредна настава

Тешовић Мирјана

VII/1 - Учитељски факултет

Разредна настава

Божовић Радмила

VI – Педагошка академија

Разредна настава

Вујић Весна

VII/1 - Учитељски факултет

Разредна настава

Дучић Душица

VII/1 - Учитељски факултет

Разредна настава

Јанковић Милисав

VI – Педагошка академија

Продужени боравак

Бабић Светлана

VII/1 – Филолошки факултет

Српски језик

Eлчић Славица

VII/1 – Филолошки факултет

Српски језик

Вукотић Филип

VII/1 – Филолошки факултет

Српски језик

Гаговић Данијела

VII/1 – Филолошки факултет

Српски језик

Муњић Ивана

VII/1 – Филолошки факултет

Српски језик

Јоксимовић Андријана

VII/1 – Филолошки факултет

Француски језик

Атанасовски Иван

VII/1 – Филолошки факултет

Француски језик

Јокић Јована

VII/1 – Филолошки факултет

Француски језик

Милић Бранислава

VI – Виша педагошка школа

Енглески језик

Радовановић Марија

VII/1 – Филолошки факултет

Енглески језик

Кијачић  Весна

VII/1 – Филолошки факултет

Енглески језик

Ристовић Зоран

VIII – Филолошки факултет

Енглески језик

Максић Марина

VII/1 – Филолошки факултет

Енглески језик

Марковић Гордана

VI – Виша педагошка школа

Ликовна култ.

Бојовић Јелена

VII/1– Факултет прим. Уметности

Ликовна култ.

Лекић Горан

VII/1– Фак. музичке културе

Музичка култ.

Јовановић Милош

VII/1– Музичка академија

Музичка култ.

Цвијић Милош

VII/1– Филозофски факултет

Географија

Ђурић Иван

VII/1– Филозофски факултет

Историја

Николић  Гордана

VII/1– Филозофски факултет

Историја

Ђокић Владимир

VII/1– Филозофски факултет

Историја

Стефановић Миленко

VII/1 – Географски факултет

Географија

Томић Данијела

ПМФ – основне студије

Математика

Перишић Драгана

VII/1 - ФОН

Математика

Машић Снежана

VII/1 - ПМФ

Математика

Јовановић Слађана

VII/1 – Економски факултет, информатичар специјалиста

Математика

Јоксимовић  Љиљана

VII/1 - ПМФ

Хемија

Страиновић Крстић Тања

VII/1 - ПМФ

Хемија/Физика

Јовановић Мирјана

VII/1 – Биолошки факултет

Биологија

Костић  Милена

VII/1 - ПМФ

Биологија

Миливојевић Александар

VII/1 – Tехнички факултет

Физика

Караклајић Љиљана

VII/1 – Tехнички факултет

ТиИО,ТиТ

Караклајић Ацо

VII/1 – Tехнички факултет

ТиИО,ТиТ

Нешковић Тања

VII/1 – Технички факултет

ТиТ,ТиИО и информатика

Спасић Владимир

VII/1 – Tехнички факултет

ТиТ,ТиИО и информатика

Марковић Томо

VII/1 – Факултет за физичку културу

Физичко/Физичко и здр. васпи/ Изабр. спорт/

Марковић Драгослав

VII/1 – Факултет за физичку културу

Физичко/Физичко и здр. васпи/ Изабр. спорт/

Марић Жељко

VII/1 – Факултет за физичку културу

Физичко/ Изабр. спорт/

Цвијић Немања

VII/1 – Факултет за физичку културу

Физичко/ Изабр.спорт, шах

Вукадиновић Небојша

VI/1  – Богословски факултет

Верска настава

Гајић Томислав

VI/1  – Богословски факултет

Верска настава

Лечић  Мирољуб

VI/1   – Богословски факултет

Верска настава

Глигоријевић Снежана

VII/1 – Tехнички факултет

Информатика

Павловић Миланка

VII/1 - Учитељски факултет, Филозофски факултет

Грађанско васпитање

 

ОСНОВНА ШКОЛА "МИТО ИГУМАНОВИЋ" КОСЈЕРИЋ

ГАЛЕРИЈЕ

more

НАЈНОВИЈЕ