УПРАВА

Име и презиме

Врста стр. спреме

Послови на којима ради

Милован Јоксимовић

Професор разредне наставе

Директор

Миланка Павловић

Професор разредне наставе, МА образовне политике

Помоћник директора

Љиљана Јовановић

Правник

Секретар

Милена Штулић

Економски техничар

Рачуновођа

Милка Ђорђевић

Економски техничар

Благајник

 

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА "МИТО ИГУМАНОВИЋ" КОСЈЕРИЋ

ГАЛЕРИЈЕ

more

НАЈНОВИЈЕ