МАТИЧНА ШКОЛА

Просторни услови рада у матичној школи
                 


Редни број

Назив објекта

Свега

Процена опремљености/ употребљивости

1.

Учионице опште намене за старији школски узраст

10

Средња опремљеност

2.

Учионице опште намене за млађи школски узраст

11

Средња опремљеност

3.

Учионице за продужени боравак

2

Средња опремљеност

4.

Кабинети

4

Средња опремљеност

5.

Амфитеатар

1

Добра опремљеност

6.

Кабинет информатике

1

Добра опремљеност

7.

Ђачка библиотека

1

Добра опремљеност (12667 књига)

8.

Фискултурна сала

1

Добра опремљеност
(површине 600m2)

9.

Свлачионица

3

Средња опремљеност

10.

Просторија за пријем родитеља

1

Средња опремљеност

11.

Ђачка кухиња и трпезарија

1

Средња опремљеност

 

ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА

РАЖАНА  – 31265 Ражана, 031 / 880 197
За извођење наставе користи се две  учионице, а део учионице за српски језик преуређен је у библиотеку. Од наставних средстава поседује лап топ и рачунар. Учионице су преуређене и представљају веома пријатан и функционалан простор за учење. Ученицима је на располагању кухињу са трпезаријом, као и три асфалтирана игралишта.

СЕЧА РЕКА – 31262 Сеча Река, 031 / 887 785
За извођење наставе користи се 7 учионица. Школа поседује дигиталну учионицу са 5 компјутерских јединица, једно асфалтирано игралиште, а једна учионица преуређена је у спортску салу. Има реновирану кухињу са трпезаријом од око 200 м2. Двориште школе опремљено је реквизитима за игру. У току је опремање школске библиотеке.

ДРЕНОВЦИ – 31265 Ражана, 031/ 880 353  
За наставу се користи једна учионица. Постоји и ђачка кухиња и трпезарија. Школа има лап топ рачунар. У оквиру школског дворишта налази се спортски терен и уређен простор за учење и игре на отвореном.

РАДАНОВЦИ – 31265  Ражана, 031 580 444 
За наставу се користи једна учионица. Школа има један рачунар, могућност приступа интернету, лап топ рачунар. Школа има ђачку кухињу. У оквиру школског дворишта налази се спортски терен.

ТУБИЋИ – 31260, 031 783 422 
За наставу се користи једна учионица, адаптирана је и прилагођена условима рада са млађим узрастом ученика. Школа је опремљена рачунаром, лап топ рачунаром и бим пројектором, штампачем, скенером и има приступ Интернету. Има ђачку кухињу са трпезаријом. У оквиру школског дворишта налази се спортски терен и простор опремљен парковским елементима, који се користи за учење и игре на отвореном.

ЗАРИЋИ  31262, 063/ 109 47 94
За наставу се користи једна учионица, опремљена рачунаром, лап - топ рачунаром, бим пројектором, а омогућен је и приступ Интернету. Школа има ђачку кухињу. У оквиру школског дворишта налази је простор опремљен парковским елементима, који се користи за спортске активности, учење и игре на отвореном.

МУШИЋИ  31260, 031 886 173 и 063/109 47 92
Настава у одељењу Мушићи се од 2004. године изводи у новоизграђеном објекту, који располаже са две учионице, ђачком кухињом и трпезаријом и пратећим припремним просторијама. Настава ће се  и ове године реализовати у једној учионици, због смањеног броја ученика. Школа има један рачунар старије генерације, као и лап – топ са бим пројектором, али  нема могућност приступа интернету.

СКАКАВЦИ 31265,  031 880 149
Учионице у одељењу Скакавци су  реновиране, захваљујући средствима донатора. Од прошле школске године за наставу се користи једна  учионица. Школа поседује лап – топ рачунар и бим пројектор. У оквиру школског дворишта налази се игралиште које је опремљено реквизитима за игру. У школи ради ђачка кухиња.

БРАЈКОВИЋИ 31260, 031 781 791
Учионице у одељењу Брајковићи су адаптиране и прилагођене за рад у млађим разредима. За наставу се користе обе учионице.  Школа је опремљена рачунаром, лап – топ рачунаром, бим пројектором и омогућен је приступ Интернету. У школи ради ђачка кухиња. Школско  двориште  опремљено је  реквизитима за игру, али учење на отвореном. Школа још увек нема  асфалтирано игралиште.У току је прилагођавање посебне просторије за рад са учеником коме је потребна посебна подршка у раду.

ПАРАМУН 31262 , 031 788 616
За наставу се користи једна учионица, опремљена рачунаром, лап топ рачунаром, а омогућен је приступ Интернету. У школи ради ђачка кухиња.

 

ОСНОВНА ШКОЛА "МИТО ИГУМАНОВИЋ" КОСЈЕРИЋ

ГАЛЕРИЈЕ

more

НАЈНОВИЈЕ